Firma oferuje Niwelacje i skarpowanie terenu, równanie terenu, załadunek ziemi i gruzu, – Wykopy
    • • rowów, przepustów,
    • • piwnic, pod fundamenty, ogrodzenia,
    • • pod przyłącza wodne, elektryczne i gazowe, kanalizacje,
    • • oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, instalacje sanitarne,
    • • kanały i rowy melioracyjne, oczka wodne i baseny, zbiorniki wodne,