Roboty ziemne to usługa obejmująca: wydobywanie gruntu, jego przemieszczanie lub usuwanie, usługi koparką czy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzone są, w momencie podjęcia decyzji o kształtowaniu terenu, wyrównywaniu czy budowie inwestycji podziemnych. Są one pierwszym etapem podjętej budowy.

Roboty ziemne obejmują wiele różnego rodzaju inwestycji. Mogą być wodne, kanalizacyjne, obejmować budowę sieci wodociągowych, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, drenaże czy wyrównywanie terenu. Zakres ten obejmuje również, wszelkie wykopy od kanałów czy przepustów po oczka wodne i baseny. Są to również wszelkie przyłącza, a więc: wodne, elektryczne, gazowe oraz kanalizacyjne. Roboty ziemne obejmują także, odśnieżanie dróg i prywatnych posesji.