793 189 302
arek@digar.pl
Przemęczany 7
32-107 Radziemice

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

– Niwelacje i skarpowanie terenu, równanie terenu, załadunek ziemi i gruzu,

– Wykopy

• rowów, przepustów,

• piwnic, pod fundamenty, ogrodzenia,

• pod przyłącza wodne, elektryczne i gazowe, kanalizacje,

• oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, instalacje sanitarne,

• kanały i rowy melioracyjne, oczka wodne i baseny, zbiorniki wodne,

– Odśnieżanie dróg, terenów, posesji

 

– Wyburzanie

• budynków mieszkalnych,

• budynków przemysłowych,

• nawierzchni parkingów, dróg.

– Usługi transportowe

transport kruszyw i materiałów,

• prace transportowo-ziemne, roboty ziemne

wynajem koparko-ładowarki

– Usługi brukarskie

• układanie kostki brukowej

Posiadany park maszynowy pozwala bezproblemowo, solidnie oraz w terminie wykonać powierzone prace.

Ceny ustalane są indywidualne, zależne od wykonywanej pracy.