Świadczymy usługi w zakresie: – Niwelacje i skarpowanie terenu, równanie terenu, załadunek ziemi i gruzu, – Wykopy

• rowów, przepustów,

• piwnic, pod fundamenty, ogrodzenia,

• pod przyłącza wodne, elektryczne i gazowe, kanalizacje,

• oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, instalacje sanitarne,

• kanały i rowy melioracyjne, oczka wodne i baseny, zbiorniki wodne,

– Odśnieżanie dróg, terenów, posesji   – Wyburzanie

• budynków mieszkalnych,

• budynków przemysłowych,

• nawierzchni parkingów, dróg.

– Usługi transportowe

transport kruszyw i materiałów,

• prace transportowo-ziemne, roboty ziemne

wynajem koparko-ładowarki

– Usługi brukarskie

• układanie kostki brukowej

Posiadany park maszynowy pozwala bezproblemowo, solidnie oraz w terminie wykonać powierzone prace. Ceny ustalane są indywidualne, zależne od wykonywanej pracy.