Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 
Operacja pt. Rozszerzenie działalności o usługi koparko-ładowarką z możliwością rezerwacji wszystkich usług online,

 

której celem jest rozwój działalności gospodarczej firmy poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług i utworzenie 1 miejsca pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

jest współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.