to usługa obejmująca: wydobywanie gruntu, jego przemieszczanie lub usuwanie, usługi koparką czy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzone są, w momencie podjęcia decyzji o kształtowaniu terenu, wyrównywaniu czy budowie inwestycji podziemnych. Są one pierwszym etapem podjętej budowy.